Fries.

Een afkomst om trots op te zijn

D.S.S.F.S. Aldgillis is het Delfske Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje. Voor iedereen die een tijdje Fries wil spreken (of met een Fries). De vereniging is in 1931 opgericht door een aantal Friese studenten aan de Technische Universiteit Delft en is lid van de Federatie voor Friese Studentenverenigingen.

Verenigingsleven

Wat houdt het in?

Aldgillis wil de solidariteit onder Friese studenten bevorderen. Dit wordt gedaan door borrels en het organiseren van diverse activiteiten. Sinds 2019 is Aldgillis uit haar slapende positie gehaald en breidt het aantal activiteiten zich uit.

Wil je een keer meedoen met onze activiteiten? Stuur een berichtje! info@aldgillisdelft.nl

Of laat je gegevens achter via dit contactformulier

Geschiedenis

De 17e “Dies Natalis”, 27-02-1948 (Tresoar)

Aldgillis is aanvankelijk in 1931 opgericht door een aantal Friese en Friestalige studenten aan de Technische Universiteit Delft. De vereniging hield in 1934 alweer op te bestaan, maar werd in 1939 opnieuw opgericht. Aldgillis beleefde haar hoogtijdagen in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Nadat in 1961 in Enschede de TU Twente was opgericht, nam het aantal Friese studenten in Delft af en daarmee ook het aantal leden van Aldgillis.

Uitreiking Aldgillisprijs, 28-04-1973 (Leeuwarder Courant)

In 1966 werd ter gelegenheid van het verenigingslustrum voor het eerst sinds 1950 het Friese zangstuk De Jonkerboer van Paulus Folkertsma en Ype Poortinga uitgevoerd. Vanaf 1968 reikte Aldgillis enkele jaren achtereen de Aldgillisprijs uit aan een persoon die zich verdienstelijk had gemaakt voor Friesland. Tot de ontvangers van de prijs, bestaande uit een oorkonde en een fles jenever, behoren onder anderen de letterkundige Anne Wadman en de voormalige Commissaris van de Koningin van Friesland Linthorst Homan.

Uitreiking Aldgillisprijs, 28-04-1973 (Leeuwarder Courant)
Ceremonie Stavoren, 31-05-1999 (Leeuwarder Courant)

De leden van Aldgillis hadden sinds 1961 de traditie om ieder jaar het glas te heffen bij het symbolische graf van Aldgillis, dat zich bij de haven van Stavoren bevindt. Toen in 1999 plannen leken te bestaan om op die locatie een bedrijfspand te bouwen, organiseerde de vereniging dan ook een protestactie.

Aldgillis leidde sinds begin 2002 een slapend bestaan ​​en was ook geen lid meer van de Federatie Friese Studentenverenigingen. Het archief is later overgebracht naar de collectie van Tresoar in Leeuwarden.

Aldgillis op het kerstcongres voor Friese studentenverenigingen, 28-12-2019

In 2019 is de vereniging uit haar slapende positie gehaald en is de vereniging heropgericht door Marten Wijnja en Sieger Falkena. Het lidmaatschap van de Federatie Friese Studentenverenigingen werd daarmee vernieuwd, zodat er weer drie lidorganisaties zijn (met Bernlef in Groningen en W.S.S.F.S. in Wageningen).

Aldgillis op het kerstcongres voor Friese studentenverenigingen, 28-12-2019